Droga Maziły-Podlesina gotowa

30 czerwca 2022 roku dokonano odbiorów robót drogowych w ramach zadania pn.: “Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171” oraz odbioru…