Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Kontakt

Numery rachunków do wpłat

kopiuj numer rachunku do schowka

Nr konta:
02 9101 0003 2020 0009 4650 0005

Opłaty za czynności geodezyjne – udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

kopiuj numer rachunku do schowka

Nr konta:
83 9101 0003 2020 0009 4650 0002

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności, sprzedaży trwałego zarządu, opłat komunikacyjnych, opłat za parkowanie i holowanie pojazdów, za najem, dzierżawę, dzienniki budowy, karty wędkarskie, karty parkingowe, dochodów z jednostek:

kopiuj numer rachunku do schowka

Nr konta:
06 9639 0009 2001 0014 2960 0001

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę / rozbiórkę, przepisanie pozwolenia na budowę, wyrejestrowanie pojazdu itp. Urząd Miasta Tomaszów Lub.

kopiuj numer rachunku do schowka

Nr konta:
29 9101 0003 2020 0009 4650 0004

Wpłaty wadium oraz kół łowieckich:

kopiuj numer rachunku do schowka

Nr konta:
13 9101 0003 2020 0009 4650 0001

Dotacje i subwencje oraz podatek od osób fizycznych i prawnych:
Skip to content