Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim


  • Projekt PL-BY-UA ·

Filmy instruktażowe

Powiat Tomaszowski jako beneficjent wiodący projektu pn.”Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” w ramach…
  • Projekt PL-BY-UA ·

Ulotki instruktażowe i broszury informacyjne

W ramach realizacji projektu pn. “Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałania struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym  Polski, Białorusi i Ukrainy” nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 finansowanego z Programu…
  • Projekt PL-BY-UA ·

Kolejny etap realizacji projektu „Na ratunek”.

Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” to projekt realizowany przez Powiat Tomaszowski jako beneficjenta wiodącegop…
  • Projekt PL-BY-UA ·

Ankieta ewaluacyjna PL-BY-UA 2014-2020

Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej.W ramach ewaluacji przeprowadzamy m.in. badania z mieszkańcami obszarów,…
  • Projekt PL-BY-UA ·

Projekt tygodnia – “Na ratunek”

W tym tygodniu projektem wytypowanym do “projektu tygodnia” przez Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA jest projekt pn. “Na ratunek”.
  • Projekt PL-BY-UA ·

Dwa nowe ambulanse dla tomaszowskiego szpitala

W ramach projektu „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” do Szpitala Powiatowego w…
  • Projekt PL-BY-UA ·

Wizyta w Żabince na Białorusi

W dniach 1-2 lipca 2019 roku Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego wraz z Marylą Symczuk Starostą Hrubieszowskim…
Wyświetlono wszystkie wpisy
Brak dostępnych wpisów
Skip to content