Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Kontakt do Wydziałów

Lp.

IMIĘ I NAZWISKONR POKOJUNR TELEFONUE-MAILWYDZIAŁ
I

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

1

EDYTA PAWŁOWSKA-KRAWCZYK

36

84 664 12-52

WEW. 36

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH , KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

1

EWELINA KUMA

57

84 664 12-53

WEW. 50

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH , KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

IIISŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO
1

NATALIA AKSAMIT-KALETA

36

84 664 12-52

WEW. 36

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO
IVINFORMATYK
1MARCIN OSUCH39

84 664 25-87

WEW. 40

informatyk@powiat-tomaszowski.com.pl

INFORMATYK
VWYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
1

DYREKTOR WYDZIAŁU - GUSTAW SUSKI

16

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 16

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
2

Z-CA DYREKTORA - JAROSŁAW GŁAZ

17

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 17

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
3MARIA SOKOLEŃKO11

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 12

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

4

ALICJA REBIZANT

11

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 12

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

5

BEATA BARTOSIEWICZ12

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 14

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

6

ANNA DARMOCHWAŁ12

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 14

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

7

MARCIN ŚCIRKA14

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 13

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

8

DARIUSZ BIRONT14

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 13

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

9

DARIUSZ PITURA14

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 13

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

10

MARTA PAROL15

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 15

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

11

WOJCIECH KOWALSKI15

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 15

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

12

MILENA MĘKAL15A

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 10

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

13

MARIUSZ BERNAT15A

84 664 46-41, 84 664 12-51

WEW. 10

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

VI

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

1

KIEROWNIK WYDZIAŁU - ELŻBIETA PIASECKA

114

84 664 39-51

WEW. 32

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
2MARTA OKRUCH118

84 665 87-50

WEW. 64

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

3

AGATA MALEC

118

84 665 87-50

WEW. 64

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

4

RAFAŁ DROŚ

118

84 665 87-50

WEW. 64

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

5

ANGELIKA BROGOWSKA

119

84 665 87-50

WEW. 65

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

6

ANETA HUZAR

119

84 665 87-50

WEW. 65

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

7

MARZENA MISZCZYSZYN

120

84 665 87-50

WEW. 65

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

8

AGATA MAJEWSKA

120

84 664 87-50

WEW. 65

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

9

MIROSŁAW PAROL219

84 664 87-50

WEW. 63

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

10

TOMASZ MARYNICZ220

84 664 87-50

WEW. 63

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

11

TOMASZ WIATRZYK

221

84 664 87-50

WEW. 63

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

12

AGATA BOREK

221

84 664 87-50

WEW. 63

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

VII

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

1

DYREKTOR WYDZIAŁU - HUBERT BARTECKI

9

84 664 38-10

WEW. 68

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
2TOMASZ MACHALSKI

7

84 664 38 10

WEW. 52

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
3

ARKADIUSZ SMOŁA

1

84 664 38-10

WEW. 51

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
4TOMASZ KOPROWSKI1

84 664 38-10

WEW. 51

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
5WIESŁAW MALINOWSKI1

84 664 38-10

WEW. 51

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
6STANISŁAW ZABANDŻAŁA1

84 664 38-10

WEW. 51

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
7MALWINA UMER3

84 664 21-06

WEW. 53

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
8JOANNA LEWANDOWSKA-BUCHTA3

84 664 21-06

WEW. 53

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
9JOANNA ŁYSAKOWSKA4

84 664 21-06

WEW. 55

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
10MAREK KUŹMA4

84 664 21-06

WEW. 55

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
11MARIUSZ CZERWIŃSKI

8

84 664 38-10

WEW. 54

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

12

KATARZYNA STADNICKA-MAKUCH

6

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

VIII

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

1WITOLD ŚWIATOWIEC23

84 664 25-87,84 665 79-09

WEW. 23

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
2SYLWIA LINOWSKA23

84 664 25-87

WEW. 23

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

IX

BIURO ADMINISTRACYJNE SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA

1JACEK GONTARZ19

84 664 25-87

WEW. 19

Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia
2IWONA GLIWA20

84 664 25-87

WEW. 20

Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia
3AGNIESZKA ZATORSKA20

84 664 25-87

WEW. 20

Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia

4

MAGDALENA TERESZCZUK

19

84 664 25-87

WEW. 19

Biuro Administracyjne Spraw Obywatelskich i Zdrowia

X

BIURO KADR I ORGANIZACJI

1MAGDALENA SAWKA21

84 664 25-87

WEW. 21

Biuro Kadr i Organizacji
2

WIOLETA MALINOWSKA-BEŃKO

21

84 664 25-87

WEW. 21

Biuro Kadr i Organizacji

3


DIANA BUCZAK


31


84 664 35-35, 84 664 35-75

WEW. 30

Biuro Kadr i Organizacji

XI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1

DYREKTOR WYDZIAŁU - KRZYSZTOF PAWLISZAK

26

84 665 79-13

WEW. 26

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
2ANGELIKA KOZŁOWSKA25

84 665 79-13

WEW. 25

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

3

ROBERT STECIUK

25

84 665 79-13

WEW. 25

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

4

KAROLINA KRAWCZYK

24

84 664 43-92

WEW. 24

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

5

MAŁGORZATA CYMBAŁA

24

84 664 43-92

WEW. 24

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

6

MAŁGORZATA KENDZIERA27

84 664 43-92

WEW. 27

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

X

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ


1


41

84 664 38-35

WEW. 42

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
2ANNA PANKIEWICZ42

84 664 38-35

WEW. 43

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
3BEATA ŚWIDEREK42

84 664 38-35

WEW. 43

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ

XII

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


1DYREKTOR WYDZIAŁU – PIOTR KIELAR50

84 664 39-76

WEW. 41

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
2RENATA DAWID-WOJCIECHOWSKA60

84 665 79-07

WEW. 61

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
3RADOSŁAW NOGAS60

84 665 79 -07

WEW. 61

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
5ŁUKASZ WÓJCIK59

84 664 39-76

WEW. 60

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
6

ELIZA WRÓBLEWSKA

58

84 664 39-76

WEW. 59

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

XIII

WYDZIAŁ FINANSOWY

1

SKARBNIK POWIATU - GRAŻYNA MURJAS

47

84 664 12-54

WEW. 48

WYDZIAŁ FINANSOWY
2AGATA PISKOR43

84 664 12-54

WEW. 44

WYDZIAŁ FINANSOWY
3ANETA SZCZEPANIUK43

84 664 12-54

WEW. 44

WYDZIAŁ FINANSOWY

4

CELINA WÓJTOWICZ44

84 664 12-54

WEW. 45

WYDZIAŁ FINANSOWY

5

ELŻBIETA WOŚ44

84 664 12-54

WEW. 45

WYDZIAŁ FINANSOWY

6

JOANNA LISECKA45

84 664 12-54

WEW. 46

WYDZIAŁ FINANSOWY

784 664 12-54

WEW. 46

WYDZIAŁ FINANSOWY

8

LUIZA MYSZKOWSKA45

84 664 12-54

WEW. 46

WYDZIAŁ FINANSOWY

9

JOLANTA MRZYGŁÓD46

84 664 12-54

WEW. 47

WYDZIAŁ FINANSOWY

10

RENATA SKÓRA46

84 664 12-54

WEW. 47

WYDZIAŁ FINANSOWY

XIV

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

1MARCIN DZIAŁA4084 666 00-84AUDYTOR WEWNĘTRZNY

XV

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

1DYREKTOR WYDZIAŁU – EWELINA MICHNIAK52

84 664 12-53

WEW. 69

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
2BEATA MAJ55

84 664 12-53

WEW. 57

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
3AGNIESZKA MATWIEJSZYN55

84 664 12-53

WEW. 57

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
4HANNA SWATOWSKA54

84 664 12-53

WEW. 56

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
5

ANNA TRĄD

54

84 664 12-53

WEW. 56

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
6ANETA PISARCZYK57

84 664 12-53

WEW. 50

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

7

PAULINA BABIARZ

53

84 664 12-53

WEW. 58

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

XVI

BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU

1EDYTA PAWŁOWSKA-KRAWCZYK36

84 664 12-52

WEW. 36

BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
2NATALIA AKSAMIT-KALETA36

84 664 12-52

WEW. 36

BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU

XVII

BIURO PRAWNE

1KRZYSZTOF NOWOSAD48

84 664 25-87

WEW. 49

BIURO PRAWNE
2MARCIN SOBCZUK48

84 664 25-87

WEW. 49

BIURO PRAWNE

XVIII

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1KIEROWNIK – ANNA SKORNIEWSKA110

84 666-00-83

WEW. 66

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
2WIESŁAWA JAMROŻ111

84 666-00-83

WEW. 67

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
3HENRYKA TABAKA111

84 666-00-83

WEW. 67

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Skip to content