Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  • Aktualności ·
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ·
odbiorór techniczny drogi powiatowej Nr 3531L Jarczów-Jurów-Machnów Nowy, odcinek Jarczów-Jurów

Nowe nawierzchnie dróg w gminie Jarczów

11 października 2023 roku dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej Nr 3531L Jarczów-Jurów-Machnów Nowy, odcinek Jarczów-Jurów od km 0+500 do km 1+700o długości 1200 m. W odbiorze uczestniczyli Henryk Karwan –…
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ·

“Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary”

W dniu 15 września zawarto umowę na wykonanie kolejnej części inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do…
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ·

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3521L W TOMASZOWIE LUBELSKIM

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3521L W TOMASZOWIE LUBELSKIM DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH DOFINANSOWANIE – 335 322,46 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – 710 944,82 zł Zrealizowana inwestycja zlokalizowana jest w…
  • Aktualności ·
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ·

Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3528L od drogi powiatowej nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś”

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH DOFINANSOWANIE – 69 495,00 CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 69 495,00   Celem inwestycji było wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3528L na…
Wyświetlono wszystkie wpisy
Brak dostępnych wpisów
Skip to content