Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020

Powiat Tomaszowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Cyfrowy Powiat”

Realizacja projektu zakłada

a) zwiększenie cyberbezpieczeństwa, w tym potencjału technicznego do zapobiegania i reagowania na ewentualne incydenty;

b) zwiększenie potencjału Starostwa Powiatowego w Tomaszowie  do realizacji usług na drodze teleinformatycznej;

c) zdiagnozowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa.

Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cele Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: V oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę cyberbezpieczeństwa, co przekładać się będzie m.in. na poprawę możliwości i standardów w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Koncepcja projektu zakłada wydatki związane ze znacznym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej urzędu.

Dofinansowanie projektu z UE:  245 832,00 zł.

  • Cyfrowy Powiat ·

Powiat Tomaszowski zrealizował grant “Cyfrowy Powiat”

Powiat Tomaszowski zrealizował grant “Cyfrowy Powiat” w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej…
Wyświetlono wszystkie wpisy
Brak dostępnych wpisów
Skip to content