Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Wykaz Pomników Przyrody Powiatu Tomaszowskiego

Lp.

Rodzaj pomnika

Opis pomnika

Gmina/miejscowość

Bliższe określenie położenia

1.PDJałowiec pospolity (Juniperus communis) o obw. 92cm i wys.7.5mg. Bełżec m. Bełżec IINa skraju miejscowości przy drodze polnej odchodzącej w bok od ulicy leśnej
2.PDDąb szypułkowy (Quercus robur) o obw.300 cm. i wys.15 mg. Jarczów m. Kolonia Gródekprzy drodze z cegielni do lasu w odl. 300 m od ściany lasu
3.GD3 dęby szypułkowe (Quercus robur ) o obw.340.375.515cm i wys. 20-30m. oraz dąb czerwony (Quercus rubra) o obw. 270 cm. i wys.30mg. Krynice m. KryniceW parku podworskim obok ośrodka zdrowia
4.GD26 lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obw. od 250-320 cm i wys.18-25m. 3 buki pospolite (Fagus silvatica) o obw.215. 235.270 cm i wys.30 m. sosna wejmutka (Pinus strobus) o obw.330 cm i wys.30 mg. Krynice m. ZwiartówPark podworski
5.GD15 lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obw. od 24-470 cm i wys. 20m oraz 2 buki (Fagus silvatica) o obw. 290 i 300 cm oraz wys.25 mg. Krynice m. AntoniowkaLipy rosną w szpalerze po lewej stronie budynku Szkoły Podstawowej w Antoniówce. buki pospolite rosną na cmentarzu żołnierskim z września 1939 r.
6.AAleja lipowa obejmująca 23 lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obw. od 150-470 cm i wys.25 m oraz 2 jesiony wyniosłe (Fraxinus excolsior) o obw. 486. 541 cm i wys.23 mg. Krynice m. DzierążniaAleja ma kształt litery U. rośnie na terenie parku podworskiego w Dzierążni. u wylotu prawego ramienia alei rosną 2 jesiony
7.GD26 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obw. od 240-610 cm i wys.24-25 mg. Lubycza Król. m. Siedliska6 drzew rośnie w oddz.273 leśnictwo Siedliska. 15 w oddz.372d. 5 za torami i w oddz.733a
8.PDLipa drobnolista (Tilia cordata) o obw.310 cm i wys.14 mg. Lubycza Król. m. Siedliska Tomaszowskieprzy zabudowaniach gospodarczych J.Kolasy
9.GD4 lipy szerokolistne (Tilia platyphyllos) o obw. 305 cm. 315cm. 375 cm. 475 cm i wys.24 mg. Lubycza Król. m. Hrebennew zespole zieleni na wzgórzu cerkiewnym
10.GD2 lipy szerokolistne (Tilia platyphllos) o obw. 410 i 425 cm i wys.23 m. lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw.490 cm i wys.20m oraz sosna czarna (Pinus nigra) o obw.210 cm i wys.25 mg. Łaszczów m. ŁaszczówPark podworski
11.PDBuk pospolity (Fagus silvatica) o obw.320 cm i wys.25 mg. Łaszczów m. DobużekPark podworski
12.PDBuk pospolity (Fagus silvetica) o obw.470 cm i wys.25 mg. Łaszczów m. Łaszczóww parku pałacowym w odl. 100 m na północ od ruin pałacu
13.GD9 lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obw.210 do 545 cm i wys.20m. 2 jesiony wyniosłe (Fraxinus excolsior) o obw.335 i 390 cm i wys.25 m. 2 klony pospolite (Acer platanoides) o obw.267 i 320 cm i wys.25 mg. Rachanie m. RachanieW parku podworskim obok budynków administracyjno-gospodarczych
14.PDLeszczyna turecka (Corylus colurna) o obw. w szyi korzeniowej 390 cm i wys. 18 mg. Rachanie m. Wożuczynw parku pałacowym (“ogród włoski”)
15.GD2 lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obw.270 i 210 cm i wys.20m . 2 dęby błotne (Quercus palustris) o obw.215. 160 cm i wys.20m. 5 modrzewi europejskich (Larix decidua) o obw.od 150 do 207 cm i wys.13 m.g. Rachanie m. PawłówkaPark podworski
16.GDLipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 380 cm i wys.20m . 2 topole białe (Populus alba) o obw. 480 i 395 cm i wys.28 m. dąb szypułkowy odmiana strzępolistna (Quercus robur Pectinata) o obw.125 cm i wys.20mg. Rachanie m. WożuczynPark pałacowy tzw. “ogród włoski”
17.PDBuk pospolity (Fagus silvatica) o obw. 389 cm i wys.25 mg. Susiec m. Łuszczaczna skraju lasu przy drodze Krasnobród- Łuszczacz w odl. 500 m od wsi Łuszczacz
18.GD20 lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obw. od 190 do 560 cm i wys.18 mg. Tarnawatka m.Tarnawatka3 lipy rosną w parku podworskim. 8 lip drobnolistnych w szpalerze na podwórzu gospodarstwa hodowli zarodowej. 8 lip w alei do kościoła. 1 obok plebani.
19.GD2 korkowce amurskie (Phellodendron amurense) o obw.142cm i 140cm i wys.12mg. Tomaszów Lub. m. RogóżnoPark podworski
20.GD5 sosen pospolitych (Pinus silvestris) o obw. Od 210-285cm i wys.20m oraz 5 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obw. od 258-416cm i wys.22 mg. Ulhówek m. MagdalenkaGrupa drzew wśród pól w odległości 300m od drogi Lubycza Król.- Dyniska Stare- Tarnoszyn
Skip to content