Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Dwadzieścia dwa samorządy z terenu województwa lubelskiego, powiaty ziemskie: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski; 3 miasta: Biała Podlaska, Chełm, Lublin oraz Lider przedsięwzięcia Powiat Lubelski uzyskały dotację z Unii Europejskiej na projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wzmocnienie i rozwój województwa poprzez zintegrowane, zrównoważone i inteligentne działania w zakresie usług geodezyjnych.

Działania w ramach planowanego przedsięwzięcia obejmują pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków (EGiB) 100 % terenu województwa lubelskiego.
W ramach projektu planowane do realizacji są następujące prace geodezyjne: modernizacja EGiB, utworzenie baz BDOT500 oraz GESUT, konwersja zbiorów danych bazy EGiB oraz bazy danych EMUiA w zakresie doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych. Ponadto przewiduje się cyfryzację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

Efektem projektu będzie między innymi zwiększenie zakresu informacji publicznej udostępnianej w postaci cyfrowej dotyczącej zasobów geodezyjno-kartograficznych, zwiększenie jakości i dostępu do e-usług z zakresu geodezji dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Realizacja projektu „e-Geodezja II” potrwa do 2027 r.

 

 

#FEFundusze Europejskie dla Lubelskiego #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu :                                                            189 000 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:                  111 223 200,00 zł

Wysokość wkładu z Budżetu Państwa:                            58 150 324,91 zł

Skip to content