Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

  • Strona główna
  • Wpisy
  • Remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim

Remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim

Remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim”

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE –481 008,05 zł
KOSZT KWALIFIKOWALNY ZADANIA –
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI –
962 016,10 zł
965 407,64 zł

Rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2023, polegającej na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 3521L ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim o długości 651 m.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. 

Zakres robót na przedmiotowych odcinkach obejmuje:

  • wykonanie warstw bitumicznych – remont nawierzchni,
  • wykonanie ulepszonego pobocza gruntowego,
  • remont nawierzchni zjazdów,
  • regulację wysokościowa nawierzchni zjazdów i chodników z kostki brukowej,

Realizowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu, jego płynność oraz zwiększy komfort mieszkańców ulicy 29 Listopada poprzez zlikwidowanie nierówności i wybojów w nawierzchni powodujących występowanie uciążliwego hałasu i drgań. Droga powiatowa jest główną trasą przebiegającą między innymi do miejscowości Ulhówek, na której dzięki remontowi usprawni się układ komunikacyjny, zwiększy się dostępność transportową do ośrodków gospodarczych i publicznych oraz przyczyni się do przyśpieszenia czasu reakcji służb ratowniczych i porządkowych.

Skip to content