PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3521L W TOMASZOWIE LUBELSKIM

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3521L W TOMASZOWIE LUBELSKIM DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH DOFINANSOWANIE – 335 322,46 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – 710 944,82 zł Zrealizowana inwestycja zlokalizowana jest w…

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim

1 września 2021 r Powiat Tomaszowski rozpoczyna realizację projektu pn „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”. Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym…

Otwarty konkurs ofert

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCCLXVIII/6380/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym…

„Srebrna Konferencja” polityka senioralna w Polsce

Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne. Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne?…