Wyposażono pracownie przedmiotów zawodowych

W ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie…

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim

1 września 2021 r Powiat Tomaszowski rozpoczyna realizację projektu pn „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”. Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym…