PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3521L W TOMASZOWIE LUBELSKIM

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3521L W TOMASZOWIE LUBELSKIM DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH DOFINANSOWANIE – 335 322,46 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI – 710 944,82 zł Zrealizowana inwestycja zlokalizowana jest w…