Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną 2024 – zaproszenie

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Urząd Gminy w Bełżcu, Proboszcz Parafii w Bełżcu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do 15 marca 2024 r. na adres e-mail: gok.belzec@gmail.com lub do siedziby GOK w Bełżcu ul. Lwowska 5,

  • dostarczenie palm do Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w dniu 24 marca 2024 r. do
    godz. 10:00, (organizatorzy nie odpowiadają za transport palm),
  • każda praca musi zawierać czytelny opis: imię i nazwisko/nazwa koła lub organizacji oraz
    kategorię.
Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną 2024
Skip to content