Informacja Nadleśnictwo Mircze

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze informuje, że jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa(zasięg terytorialny Nadleśnictwa Mircze prezentowany jest na stronie Banku Danych o Lasach…

Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną 2024 – zaproszenie

Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną 2024 - zaproszenie

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Urząd Gminy w Bełżcu, Proboszcz Parafii w Bełżcu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do…