Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Zawiadomienie

o wyniku postępowania konkursowego na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2023 roku”, oferta Stowarzyszenia Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz jako spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym, oceniona została najwyżej, tym samym wybrana do realizacji zadania.

            Na realizację przedmiotowego zadania  w roku 2023 przeznaczono kwotę

 w wysokości 126 060.00 zł brutto – sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych.

Skip to content