Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie “Srebrny Gryf” Powiatu Tomaszowskiego

To już VII edycja Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” Powiatu Tomaszowskiego. Wyróżnienie ” Srebrny Gryf” zostało uchwalone przez Radę Powiatu Uchwałą nr XVIII/95/04  z dnia 3 grudnia 2004 r. Srebrny Gryf jest elementem herbu powiatu tomaszowskiego, stąd też wzięła się nazwa Wyróżnienia. Przyznawane jest ono corocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz promocji w kraju i poza jego granicami. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia mogą występować osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej. W edycji 2012 wnioski można było składać do 30.04.2012 r.

Do Wyróżnienia w 2012 roku zostało zgłoszonych 6 podmiotów:

1. Grupa “ANTEX” z Lubyczy Królewskiej,

2. Pracownia Reklamy Adam Syrtów z Tomaszowa Lubelskiego,

3. Serwis samochodowy Bosch Jacek Zabandżała z Bełżca,

4. Stowarzyszenie ,,Lokalną GrupęDziałania Roztocze Tomaszowskie” z Tomaszowa Lubelskiego,

5. Stowarzyszenie ,,CZAJNIA” z Tomaszowa Lubelskiego,

6. Stowarzyszenie,,Związek Strzelecki STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostka Strzelecka 2019 im Generała Tadeusza Piskora z Tomaszowa Lubelskiego.

Wyróżnienie przyznaje Kapituła Wyróżnienia wyłaniana zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie: http://www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/srebrny-gryf/.Laureaci wyłaniani są w oparciu o złożone wnioski, w drodze tajnego głosowania. W każdym roku przyznawane są maksymalnie trzy wyróżnienia.

Przy wyborze laureatów VII edycji 2012 Kapituła brała pod uwagę:
udział firm w rozwiązywaniu problemów powiatowego rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskiwanie środków unijnych, działalność promocyjną w kraju i za granicą, działalność inwestycyjną oraz udział firm w życiu społeczno-gospodarczym.

Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali.

Wyróżnieniem są statuetki przedstawiające “Srebrnego Gryfa” oraz dyplomy.

Nagrodzeni mają też prawo używać tytułu “Laureat Wyróżnienia ,,SREBRNY GRYF” we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych.

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 30 maja 2012 roku postanowiono wyróżnić:

1.Grupa “ANTEX” z Lubyczy Królewskiej (www.antex.org.pl)- za skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych, dynamiczny i innowacyjny rozwój firmy.

Firma ,,ANTEX rozpoczęła działalność w 1996 roku w Lubyczy Królewskiej od sprzedaży materiałów budowlanych i opału. Obecnie w skład firmy wchodzą spółki:

1-,,Antex”Spółka jawna Janina Hudaszek , Antoni Hudaszek,

2-,,Antex II” Michał Hudaszek,

3-,,Antex” Sp.z o.o. Kamil i Michał Hudaszek.

W chwili obecnej firmy zatrudnia 98 osób i ciągle się rozwija i unowocześnia . Prowadzi szeroką działalność w południowo-wschodniej Polsce wykonuje między innymi takie prace:

1-obsługa dużych inwestycji budowlanych,

2-transport i spedycja materiałów sypkich, produktów rolniczych,

3-wynajem sprzętu budowlanego,

4-sprzedaż materiałów budowlanych, wykończeniowych, kruszyw mineralnych oraz opału.

Firma posiada dobrze rozwinięta bazę materiałowo-sprzętową, pokaźny tabor samowyładowczy park maszyn budowlanych.

2.Stowarzyszenie ,,Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” z Tomaszowa Lubelskiego- Prezes Ewa Piwko-Witkowska (www.roztoczetomaszowskie.pl)-
za skuteczne działania w ramach partnerstwa trójsektorowego przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Roztocze Tomaszowskie” powstała w 2008 roku i aktywnie pozyskuje środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ,,Roztocze Tomaszowskie” w wysokości 5 502 196,00 zł ,dzięki którym wsparto inwestycje na obszarze powiatu tomaszowskiego. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i doradztwo dla mieszkańców,wspólpracuje z organizacjami działającymi na rzecz powiatu, organizuje konkursy, aktywnie uczestniczy w organizacji imprez cyklicznych,wspieraniu promocji,turystyki i rozwoju gospodarczego na terenie obszaru działania LGD,,Roztocze Tomaszowskie”.

3.Serwis samochodowy Bosch Jacek Zabandżała z Bełżca- za wdrażanie nowych technologii i działalność szkoleniową w zawodzie.

Serwis Samochodowy Bosch Jacka Zabandżały rozpoczął działalność w 1998 roku od  3-stanowiskowego warsztatu i systematycznie się rozbudowywał, poszerzał działalność usługową między innymi dzięki pozyskanym środkom unijnym z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Obecnie firma zatrudnia 12 osób i szkoli 4 uczniów, posiada 12 stanowisk naprawczych, nowoczesną lakiernię oraz innowacyjną linię diagnostyczną bardzo nowoczesne urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół.

Uroczysta Gala Wyróżnienia ,,Srebrny Gryf”Powiatu Tomaszowskiego odbyła się 15 czerwca 2012 roku w Restauracji ,,Staropolska” w Tomaszowie Lubelskim z udziałem władz Powiatu Tomaszowskiego Starosty Jana Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Dawidowskiego. Przybyli też: Tomasz Pękalski- Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Jacek Grabek- Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, radni Powiatu Tomaszowskiego, burmistrzowie i wójtowie oraz zaproszeni goście.Oprawę muzyczną zapewnił Zespół “Impuls”

GRATULUJEMY LAUREATOM.

Fot. Jan Nowak

Skip to content