Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Ustawowe wakacje kredytowe

 • Konsumencie, masz kredyt i straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu?
 • Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i konsumenckiego nawet na trzy miesiące.
 • Jeśli spełniasz kryteria wskazane poniżej, złóż wniosek w swoim banku – koniecznie upewnij się, że zawieszenie dotyczy darmowych, ustawowych wakacji kredytowych, nie zaś bankowego odroczenia spłaty kredytu, za które będziesz musiał zapłacić.

Możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej to tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”, przyjęte w czerwcu 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Rozwiązanie to daje konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat. Może z niego skorzystać osoba, która w wyniku pandemii straciła pracę lub inne główne źródło dochodu.

Ustawowe wakacje kredytowe – zasady

 • Rozwiązanie jest przeznaczone dla konsumentów, którzy po 13 marca 2020 r. stracili pracę lub inne główne źródło dochodu.
 • W ramach ustawowych wakacji można zawiesić wykonywanie umowy jednego kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki), jednego hipotecznego i jednego kredytu w rozumieniu art. 69 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Rozwiązanie dotyczy umów zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
 • W przypadku, gdy kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty hipoteczne waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, może skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.
 • Kredyt można zawiesić maksymalnie na 3 miesiące. To do konsumenta należy wybór czy będzie to 1, 2 czy 3 miesiące.
 • W okresie ustawowych wakacji kredytowych instytucja finansowa nie może naliczać odsetek ani pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z kredytem (dzięki temu konsument ma zapewnioną ciągłość ochrony ubezpieczeniowej).

Procedura krok po kroku

 1. Składasz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe do instytucji finansowej (formularz możesz pobrać ze strony finanse.uokik.gov.pl).
 2. Jeżeli utraciłeś po 13 marca 2020 r. pracę lub inne główne źródło dochodu, bank zawiesza wykonanie umowy od chwili otrzymania wniosku.
 3. W ciągu 14 dni bank potwierdza, że otrzymał twój wniosek i zawiesił wykonanie umowy.
 4. Jeśli miałeś ubezpieczenie związane z kredytem, bank poinformuje cię o wysokości składki, którą będziesz opłacał.Uwaga na komercyjne wakacje kredytowe

  Banki – oprócz ustawowych wakacji kredytowych – oferują także wakacje komercyjne. Nie są one rozwiązaniem darmowym bowiem bank pobiera od nich wynagrodzenie, zdarzyło się również, że zawierały niekorzystne dla kredytobiorców warunki. Po interwencji Prezesa UOKiK banki zmieniły praktyki, które mogły naruszać prawa konsumentów. Urząd – w ramach postępowania wyjaśniającego – sprawdza też, czy banki nie utrudniają konsumentom skorzystania z ustawowych wakacji.

  Konsumencie, pamiętaj! Nawet, jeśli bank wcześniej udzielił ci zawieszenia spłaty kredytu na warunkach komercyjnych, masz prawo zwrócić się o udzielenie ustawowych wakacji kredytowych. W takiej sytuacji z chwilą otrzymania Twojego wniosku bank ma obowiązek udzielić ci ustawowych wakacji kredytowych, a trwające wakacje komercyjne – przerwać. Jedynym warunkiem jest utrata po 13 marca 2020 r. pracy lub innego głównego źródła dochodu i poinformowanie we wniosku o tym banku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Konsumencie, jeśli złożyłeś wniosek o tzw. „ustawowe wakacje kredytowe” i spełniasz wymogi ich udzielenia – bank nie może Ci odmówić. Nie może również zmieniać Twojego wniosku proponując płatne, komercyjne wakacje kredytowe zamiast bezpłatnych, ustawowych. Bank nie może także przed przyznaniem tzw. ustawowych wakacji kredytowych wymagać od Ciebie żadnych dodatkowych oświadczeń lub dokumentów, pod rygorem braku akceptacji wniosku. Takie działanie instytucji finansowej jest łamaniem prawa i naruszeniem interesów konsumentów. Dlatego zachęcamy konsumentów, którzy spotkali się z takimi problemami do informowania UOKiK poprzez adres mailowy monitoring@uokik.gov.pl.

  Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Skip to content