Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Nabór wniosków – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w roku 2022 Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
– Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
– Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie powiatu tomaszowskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.pcpr-tomaszow.pl/index.php/303-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

plakat-asystent-osobisty
Skip to content