Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Wystartowały konkursy “Rolnik z Lubelskiego 2022″ oraz „Ekolubelskie 2022”

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy „Rolnik z Lubelskiego 2022″ oraz „Ekolubelskie 2022″.

Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2022” skierowany jest dla rolników prowadzących działalność w jednej z czterech kategorii: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo.

Konkurs „Ekolubelskie 2022” dedykowany jest dla rolników nastawionych na ekologię.

Kto może otrzymać tytuł „Rolnik z Lubelskiego”?

Najlepsi rolnicy zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia są też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:
▪ produkcja zwierzęca;
▪ produkcja roślinna;
▪ ogrodnictwo;
▪ sadownictwo.

Rusza również trzecia edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2022″.

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”. Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.lubelskie.pl

Skip to content