Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

  • Wybory 2024 ·

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach do rady powiatu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
  • Wybory 2024 ·

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory do rad gmin,…
Wyświetlono wszystkie wpisy
Brak dostępnych wpisów
Skip to content