Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Spotkanie dotyczące Programu Rozwoju Roztocza

11 marca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się ważne spotkanie dotyczące projektu Programu Rozwoju Roztocza dla województwa lubelskiego.

Uczestniczyła w nim szeroka reprezentacja społeczności lokalnej, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, a także burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu tomaszowskiego.

Projekt ten ma za zadanie kompleksowo określić wizję, cele oraz konkretne działania na rzecz rozwoju Roztocza do 2030 roku. Dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich zainteresowanych, możliwe jest wypracowanie rozwiązań, która będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi tego pięknego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli: Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. opracowania “Programu Rozwoju Roztocza – województwo lubelskie”, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskie Województwa Lubelskiego w Lublinie, Jarosław Korzeń – Wicestarosta, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Skip to content