Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Odebranie dróg w Chyżach

1 grudnia 2023 roku dokonano odbioru technicznego dwóch odcinków dróg w miejscowości Chyże.

Jeden odcinek realizowany był w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3544L od km 2+486 do km 3+176 i od km 3+379 do km 3+850 w miejscowości Chyże” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 980 166,76 zł. Drugi odcinek o wartości 205 872,32 zł realizowany był ze środków własnych Powiatu Tomaszowskiego.

Wkład własny Powiatu 245 041,68 zł w tym środki Gminy Bełżec – 122520,84 zł.

Remont obejmował regulację wysokościową nawierzchni zjazdów i parkingów z kostki brukowej, wykonanie ulepszonego pobocza gruntowego oraz remont nawierzchni.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Tomaszowskiego:

Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu, Hubert Bartecki – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Andrzej Dmitroca – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim i Grzegorz Mazik – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim; przedstawiciele Gminy Bełżc: Andrzej Adamek – Wójt i Ewa Komadowska – radna Rady Gminy Bełżec oraz przedstawiciele Wykonawcy: Dariusz Stępień – Wiceprezes i Zbigniew Bryk – Kierownik robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o w Tomaszowie Lubelskim

W odbiorze technicznym uczestniczył również Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP.

Odebranie dróg w Chyżach

Skip to content