Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Tomaszowski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowanie w 2022 roku otrzymały:

  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim w kwocie 12 000,00 zł.

Organ prowadzący zapewnił wkład własny w kwocie 3 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 15 000 zł.

  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim w kwocie 3 000,00 zł.

Organ prowadzący zapewnił wkład własny w kwocie 750 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 3 750 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako koordynatora prac w zakresie Priorytetu 3.

Budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wynosi 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Skip to content