Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Festiwal Turystyki Rowerowej za nami

17 i 18 czerwca 2022 roku obyły się dwa niezapomniane wydarzenia rowerowe na Roztoczu.

Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Powiat Lubaczowski, w tym roku dołączył do niego Powiat Tomaszowski. W ramach Festiwalu zorganizowano dwa rajdy rowerowe o łącznej długości tras – ponad 170 km, w których udział wzięło ponad 200 osób.

Rajdy były niezależne od siebie, by każdy mógł wybrać trasę którą chciałby pojechać. Oczywiście nie zabrakło chętnych, którzy zadeklarowali udział w obydwu rajdach. Trasy zostały skonstruowane tak, by cykliści mieli możliwość zapoznać się z atrakcjami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi dwóch sąsiadujących ze sobą powiatów.

Festiwal jest okazją do bliższego poznania obszaru pogranicza; jego historii i wyjątkowości.

17 czerwca organizatorzy zaprosili na 95-kilometrowy rajd “Trasami Geoparku Roztocze”. Rowerzyści wystartowali z Lubaczowa, by obejrzeć m.in. zabytkowe cerkwie, krzyże kamieniarki bruśnieńskiej, skamieniałe drzewa i dziewicze źródła Tanwi. Uczestnicy wzięli udział w dwóch konkursach, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody np. rower trekkingowy oraz lampy naftowe wzorowane na lampach Łukasińskiego. W otwarciu rajdu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim: Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu i Ewelina Michniak – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju.

W sobotę, 18 czerwca rowerzyści wystartowali spod II LO w Tomaszowie Lubelskim. Na trasie 74-kilometrowego rajdu „Trasami biosfery Roztocze” zwiedzili m.in. górę Wapielnię, wieżę widokową w Suścu, Szumy na Tanwi oraz Pałac Łosiów w Narolu. Rajd otworzyli: Barbara Broś – Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Ewelina Michniak – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju. Przewodnikiem po trasach Biosfery Roztocze był Krzysztof Malec.

W Tomaszowie Lubelskim – Powiat Lubaczowski przygotował stoisko promocyjne pod kierownictwem Bogdana Skibińskiego – Naczelnika Wydziału Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Powiatu Lubaczowskiego.

Na mecie rajdu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania był rower trekkingowy oraz akcesoria rowerowe. Nagrodę główną wygrał pan Leszek, druga nagroda przypadła panu Dariuszowi, zaś trzecia panu Andrzejowi. Pytania konkursowe ułożyła oraz konkurs poprowadziła Magdalena Tereszczuk, w komisji konkursowej znaleźli się: Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Krzysztof Malec, Katarzyna Gucz, nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Ewelina Michniak.

Festiwal Turystyki Rowerowej organizowany jest od 2015 roku przez Powiat Lubaczowski i Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie, ma za zadanie propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na terenie Roztocza na terenie dwóch województw.

Partnerem wydarzenia było Województwo Podkarpackie. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Polska Organizacja Turystyczna, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze, Wojewoda Podkarpacki, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Partnerzy instytucjonalni to min.: Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”,  Miasto i Gmina Narol i Gmina Cieszanów.

Główna nagroda trafiła do pana Leszka z Horyńca Zdroju
Skip to content