Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY

Powiat Tomaszowski realizuje przedsięwzięcie grantowe „Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno – komunikacyjną”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz wskazane jednostki organizacyjne powiatu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez poprawę warunków korzystania z usług urzędu w obszarze dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach grantu planuje się m.in.:

·           Zakup sprzętu do obsługi osób z niepełnosprawnościami (pętli indukcyjnych, tabletu przystosowanego do obsługi osób).

·           Zapewnienie usługi tłumacza języka migowego przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.

·           Zakup planów tyflograficznych do budynku Starostwa Powiatowego.

·           Wyposażenie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (uchwyty do umywalek, lustra uchylne, system przywoławczy).

Wartość grantu: 92 671,00  PLN

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Obraz2
POL_powiat_tomaszowski_lubelski_COA.svg
Skip to content