Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Dołącz do grupy publicznej Kół Gospodyń Wiejskich na portalu społecznościowym

Na portalu społecznościowym powstała grupa zrzeszająca członków Kół Gospodyń Wiejskich powiatu tomaszowskiego.

Grupa ta jest miejscem spotkań i wymiany informacji dla wszystkich zaangażowanych w życie i kulturę powiatu. Na grupie pojawiać się będą zaproszenia na wydarzenia, ważne informacje dotyczące m.in. pozyskiwaniem środków dla KGW oraz relacje z organizowanych wydarzeń z udziałem KGW z terenu powiatu tomaszowskiego.

Link do grupy /by dołączyć, należy mieć konto na portalu społecznościowym/: https://tiny.pl/dwdcn

Dołącz do grupy publicznej Kół Gospodyń Wiejskich na portalu społecznościowym
Skip to content