Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim informuje, że ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu…

Pomoc dla konsumentów

Pomoc dla konsumentów: Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka E-mail: porady@dlakonsumentow.pl Europejskie Centrum Konsumenckie: 22 55 60 600, ECCNET-PL@ec.europa.eu – w sprawach transgranicznych Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie…

Dzień mediacji – polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich

Sprzedawca odrzucił twoją reklamację? Nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia zgłoszenia? Rozwiąż spór polubownie. 15 października w Międzynarodowy Dzień Mediacji przypominamy o możliwości skorzystania z polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pozasądowe rozstrzyganie…